Вечерняя молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи) на старославянском языке

1. Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ.

2. Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук.

3. Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя.

4. Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия.

5. Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния.

6. Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние.

7. Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты же я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь ду́ши моея́.

8. Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е.

9. Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й.

10. Го́споди, Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е.

11. Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́.

12. Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м.

Ами́нь.

13. Го́споди, в покая́нии приими́ мя.

14. Го́споди, не оста́ви мене́.

15. Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть.

16. Го́споди, да́ждь ми мысль бла́гу.

17. Го́споди, да́ждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние.

18. Го́споди, да́ждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х.

19. Го́споди, да́ждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние.

20. Го́споди, да́ждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость.

21. Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́.

22. Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́.

23. Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи.

24. Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки.

Ами́нь.

© 2024 Молитвы и святые Карта сайта