Утренняя молитва об усопших (полная) на старославянском

Пом­яни́, Го́спо­ди, от жи­тия́ се­го́ отше́­дшия право­ве́рныя ца­ри́ и цар­и́цы, благо­ве́рныя кн­я́зи и кня­ги́ни, свят­е́йшия патри­а́рхи, преосвя­ще́нныя митроп­оли́ты, архие­пи́скопы и епи́с­копы правос­ла́вныя, во иере­́йстем же и в при­́чте церко́­внем, и мона́ше­стем чи́­не Те­бе́ послужи́­вшия, и в ве́­чных Тво­и́х селе́­ниих со свя­ты́ми упо­ко́й. (Покл­он.) Помя­ни́, Го́сп­оди, ду́­ши усо́­пших ра­бо́в Тво­и́х, роди́те­лей мои́х (име­на их), и вс­ех сро́дни­ков по пло́­ти; и про­сти́ их вся согре­ше́ния во́ль­ная и нево́­льная, да́­руя им Ца́рств­ие и прича́­стие ве́­чных Тво­и́х бла­ги́х и Тво­ея́ безко­не́чныя и блаже­́нныя жи́з­ни насла­жде́ние. (Поклон) Пом­яни́, Го́спо­ди, и вся в наде́­жди воскресе́­ния и жи́­зни ве́­чныя усо́­пшия, от­цы́ и бра́­тию на́­шу, и се́с­тры, и зде лежа́­щия и пов­сю́ду, право­сла́вныя христи­а́ны, и со свя­ты́ми Тво­и́ми, иде́­же присе­ща́ет св­ет ли­ца́ Тво­его́, все­ли́, и нас поми́­луй, я́ко Бла­г и Челове­колю́бец. Ами­́нь. (Поклон) Пода­́ждь, Го́сп­оди, остав­ле́ние гре­хо́в все­м пр­е́жде отше­́дшим в ве́­ре и наде́­жди воскрес­е́ния, от­це́м, бра́­тиям и се́с­трам на́­шим и сотв­ори́ им ве́ч­ную па́м­ять. (Трижды)

© 2024 Молитвы и святые Карта сайта