Молитва «Отче наш» на русском языке с ударениями

Вариант «От Матфея»

О́тче наш, су́щий на небеса́х!

Да святи́тся и́мя Твое́;
Да прии́дет Ца́рствие Твое́;
Да бу́дет во́ля Твоя́ и на земле́, как на не́бе;
Хлеб наш насу́щный дай нам на сей день;
И прости́ нам до́лги на́ши, как и мы проща́ем должника́м на́шим;
И не введи́ нас в искуше́ние, но изба́вь нас от лука́вого.

И́бо Твое́ есть Ца́рство и си́ла и сла́ва вове́ки.

Ами́нь.

Вариант «От Луки»

О́тче наш, су́щий на небеса́х!

Да святи́тся и́мя Твое́;
Да прии́дет Ца́рствие Твое́;
Да бу́дет во́ля Твоя́ и на земле́, как на не́бе;
Хлеб наш насу́щный подава́й нам на ка́ждый день;
И прости́ нам грехи́ на́ши, и́бо и мы проща́ем вся́кому должнику́ на́шему;
И не введи́ нас в искуше́ние,
Но изба́вь нас от лука́вого.

© 2024 Молитвы и святые Карта сайта